Poznawanie Siebie za Pośrednictwem Kolorów

Aura-Soma należy do współczesnych terapii całościowych. Jest to unikatowa metoda będąca syntezą działania kamieni szlachetnych, minerałów, energii roślin i terapii kolorami. Powszechnie wiadomo, że choroby ciała bywają już „ostatnim okrzykiem" naszej istoty. Na poziomie ciała przejawia się bowiem tylko taka nierównowaga energetyczna, która wcześniej została pominięta na bardziej subtelnych poziomach. Nierównowaga ma swoje przyczyny i tymi właśnie przyczynami zajmuje się Aura-Soma. Pracuje z przyczynami przejawiającymi się na poziomie naszych emocji, cech i zachowań czy też w naszym ciele. Aura-Soma bywa nazywana terapią duszy. Oznacza to, że pomaga nam w osiągnięciu harmonii naszego bytu na poziomie duchowym, emocjonalnym, mentalnym i fizycznym oraz w odnajdywaniu kontaktu z naszą wewnętrzną władzą. Najróżniejszego typu nierównowaga może przejawiać się na przykład w taki sposób, że szybko się denerwujemy. Albo - przeciwnie - nie potrafimy sami powiedzieć, czego nam trzeba, mamy mnóstwo barier i wszystkich ludzi dookoła siebie uważamy za dużo ważniejszych od nas samych. Być może za bardzo się rumienimy lub szybko tracimy głowę. To wszystko oczywiście są zwykłe przejawy ludzkiego stanu, mogą wskazywać one jednak na nasz nie do końca zrównoważony stan. Dlatego mówimy o dysharmoniach. W chwili, gdy ta nierównowaga w energiach - albowiem tak też można ująć dysharmonie - zaczyna nam przeszkadzać i odnosimy wrażenie, że chcielibyśmy coś z sobą zrobić, wtedy zaczynamy się rozglądać za drzwiami z napisem „praca nad sobą samym", za którymi czeka na nas szereg metod i terapii. Mogą nas one wesprzeć na drodze samopoznawania i samodoskonalenia. Przez samodoskonalenie nie należy rozumieć, że będziemy się starali szlifować siebie do jakichś doskonałych kształtów, ale raczej to, że stajemy się bardziej sobą samym, że przeżywamy w pełni swoje własne życie. I właśnie na drodze do bardziej świadomego, autentycznego życia Aura-Soma jest pięknym i mocnym pomocnikiem.

Podstawą systemu jest zestaw dwukolorowych flakoników Equilibrium (po polsku równowaga) tworzonych z dwóch części, olejku i wody, w stosunku 1:1. Zawierają one ekstrakty roślinne, energie kamieni szlachetnych, minerałów i kolorów. Powstającą po potrząśnięciu obu części emulsję nanosi się bezpośrednio na ciało.

Do kolejnych preparatów należą kolorowe i pachnące substancje energetyczne, tzw. Pomandery. Zawierają one 49 ziół w różnych proporcjach zależnie od obszaru działania. Ich najważniejszą funkcją jest wzmocnienie i harmonizacja aury, a więc poprawa naszej ochrony energetycznej. Nanosi się je na aurę, a ich efekt jest natychmiastowy. W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy już dość wrażliwi na różnego rodzaju negatywne bądź nieprzyjemne energie, Pomandery oznaczają dobrą ochronę i pomoc.

Trzeci zespół podstawowych środków stanowią Kwintesencje; delikatne substancje energetyczne służące do nawiązania kontaktu z tzw. energiami mistrzowskimi. Każdy kolorowy promyk w swojej częstotliwości przenosi bowiem informacje, zasady i jakości swoistych wibracji. Kwintesencje dobrze jest używać przed medytacją, aby rozwijać w sobie poszczególne aspekty. Nawiązanie kontaktu z tymi energiami oznacza w gruncie rzeczy odkrycie pewnych właściwości w  sobie samym.

Do kolejnych produktów należą Słoneczne (Solarne) Esencje Morskie oraz Motyli. Esencje Morskie są wydatnym pomocnikiem w uzdrawianiu naszych związków oraz w harmonizacji negatywnych pól energetycznych, które przeszkadzają naszemu dobremu funkcjonowaniu, wyrażaniu się i komunikacji z innymi. Esencje Motyli dochodzą do nas ze Słońca i zawierają energie wielu odcieni kolorów o bardzo wysokich częstotliwościach, dzięki czemu mogą one wpływać nawet na najbardziej delikatne składniki aury.

Aura-Soma jako metoda leczenia ma swoje specyfiki. Dla jej zrozumienia ważne jest, aby spojrzeć na powiązania pomiędzy pojęciami: nie-moc, odpowiedzialność i świadome postępowanie. Leczenie jako proces może oznaczać pilną pomoc w dolegliwościach fizycznych lub psychicznych, albo usuwanie przyczyny - a to oznacza pracę na poziomie emocjonalnym, mentalnym bądź duchowym. Aura-Soma pracuje przede wszystkim z przyczynami naszych problemów. Jak to się dzieje? Każda jednostka ludzka nosi w sobie mnóstwo przeżyć, emocji, wzorców, zwyczajów i sposobów reagowania. Zazwyczaj mamy tendencję ciągle je powtarzać i w ten sposób umacniać. Mnóstwo reakcji z przyzwyczajenia odbywa się nieświadomie, co oczywiście stwarza problem, albowiem jeżeli o czymś nie wiemy, to nie mamy nad tym żadnej kontroli albo nawet panowania. To, czego nie dostrzegamy, zaczyna nami rządzić w ukryty sposób, a gdy coś panuje nad nami bez naszej wiedzy, wtedy nie jesteśmy prawdziwymi „sternikami" naszego życia. I tu dochodzimy do pojęcia choroby.

Choroba - „nie-moc" - to coś, nad czym nie możemy panować, coś co jest poza naszym świadomym udziałem. W jaki sposób można sobie pomóc? Przede wszystkim dążąc do uświadomienia sobie tego, co w nas funkcjonuje podświadomie, a następnie próbując świadomie zmienić ten wzorzec czy sposób reagowania. Dzięki temu przyjmiemy władzę oraz odpowiedzialność za to, co robimy i jak żyjemy. Aspekt odpowiedzialności jest w Aura-Soma bardzo ważny. Same flakoniki człowiek też dobiera sobie sam. Dobrze jest wybrać intuicyjnie kombinacje kolorów i wtedy samodzielnie - czy też z pomocą innego człowieka - przejść przez cały proces leczenia. W ten sposób można świadomie dokonać przemiany samego siebie w bardziej swobodnego człowieka. Mówi się, że Bóg dał człowiekowi sposobność myślenia i możliwość wyboru. Do jakiego stopnia jednak naprawdę dokonujemy wyborów, na ile obecne są nasze własne zdolności twórcze w naszych być może półautomatycznych istnieniach?

Dzięki stosowaniu flakoników rozpocznie się w nas proces uświadamiania sobie. Stany, które dawniej wyprowadzały nas z równowagi i z którymi nie potrafiliśmy sobie poradzić, znienacka przeżywamy świadomie, jesteśmy w stanie je wykryć, a tym samym w jakiś sposób się do nich ustosunkować. Na dodatek flakoniki dodają nam energii, byśmy potrafili zrobić to co chcemy, a co wcześniej z jakichś powodów (strach, niepewność) nam się nie udawało. Doświadczamy możliwości, które później stają się częścią naszego pełnego potencjału.

Dzięki czemu Aura-Soma jest pociągająca? Dzięki czemu ludzie stają się jednostkami naprawdę ludzkimi, pełnymi człowieczeństwa? To nasze uczucia, wrażenia, emocje. I oczywiście odwieczna walka pomiędzy uczuciami i rozumem. W swoim życiu często tworzymy sobie wiele zamętu w odczuwaniu. Wiele bolesnych przeżyć nosimy ukrytych w sobie, od wielu wrażeń wolimy się „oddzielić", nie chcemy ich więcej widzieć, bo mogłyby one powodować ból czy też nieprzyjemne wrażenie. Do tego z naszego otoczenia odczuwamy naciski, wymagania i oczekiwania, które często są absolutnie nie do pogodzenia z naszym odczuwaniem. Wielu z nas odczuwa potrzebę powrotu do swoich prawdziwych odczuć, do samych siebie. Flakoniki, to jakby przyjaciele, którzy przypominają nam kolorowy świat naszych odczuć i pomagają nam do niego powrócić.

Aura-Soma to terapia duszy. Leczenie duszy to dążenie do miłości. Uzdrowienie to miłość. Oznacza to, że przestajemy walczyć o siebie, bać się o siebie, nie wiedzieć, co z sobą zrobić. Poprzez głębsze poznanie samego siebie przestajemy stwarzać sobie tyle zamętu i niepokoju. Poprzez akceptację własnej osobowości możemy skierować swoją uwagę na miłość.